සිංහල தமிழ் English
Medium_marasinghe-7dc4747998bb14f987c24f7f87272ef4

Ashu Marasinghe

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

SUMMARY

#23

Overall Rank

#9

Party Rank

219

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
263-7 (2018-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
263-5 (2018-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 47
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 42
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 35
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-05-25
Gender: male
Education
School: Ananda Collage, Colombo
Undergraduate: Bsc. Phisical / University of Colombo
Postgraduate: Master in Computer Engineering AiZu /Japan
Professional Qualifications: Ph.D C Japan Society for Promotion of Science / Post Doctoral Fellowship
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.