සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-c18932c48d975ce3aadc5f37c2833778

Ajith P. Perera

Non Cabinet Minister - Digital infrastructure and information technology

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kalutara district

0382243261/ 0382290692

SUMMARY

#20

Overall Rank

#8

Party Rank

369

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
263-11 (2018-10-11) Written Question- Response Page 18
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 45
263-10 (2018-10-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
263-10 (2018-10-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
263-8 (2018-09-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
263-7 (2018-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 94
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 32

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1967-12-02
Gender: male
Education
School: Wewita Maithree  Maha Vidyalaya, Bandaragama
School 2: Ananda College Colombo
Undergraduate: (BSc), University of Sri Jayawardenapura
Postgraduate: Law College
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0382243261/ 0382290692
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.