සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-4fef38bac6621340ae5c638cc9515d56

Niroshan Perera

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Puttalam district

0112587494/0312255213

SUMMARY

#43

Overall Rank

#19

Party Rank

303

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 114
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 114
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 32
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
272-4 (2019-06-21) Petitions
Page 11
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 29
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
271-7 (2019-05-21) Written Question- Response Page 15
271-6 (2019-05-10) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-05-10
Gender: male
Profession: Engineer
Family Political Engagement: Father: late Festus Perera (former cabinet minister) Mother: Larin Perera (Wayamba Provincial Council, former Minister, Puttlam District MP (2001-2010)
Education
School: St. Peter’s College, Colombo 4
Undergraduate: Electoronic Engineering (BSc). Maryland University,USA
Postgraduate: Electronic Engineering (MSc), Collin University, USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112587494/0312255213
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.