සිංහල தமிழ் English
Medium_piyadasa-747c87326a65aee82ae3bcd5bace8ca1

K.K. Piyadasa,

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Nuwara Eliya district

812352798 / 777305890

SUMMARY

#125

Overall Rank

#53

Party Rank

69

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-12 (2018-10-12) Written Question Page 23
263-12 (2018-10-12) Written Question Page 24
263-8 (2018-09-21) Written Question Page 18
263-8 (2018-09-21) Written Question Page 16
263-8 (2018-09-21) Written Question Page 19
263-6 (2018-09-19) Oral Contribution Page 7
263-6 (2018-09-19) Oral Contribution Page 6
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
263-6 (2018-09-19) Oral Contribution Page 6
263-6 (2018-09-19) Petitions
Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1948-03-29
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Matara, Didenipotha Maha Vidyalaya
School 2: Deyandara National School, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 812352798 / 777305890
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.