සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa-4e30d4a5d1dfd5e0740b53d599fa8bb4

Sajith Premadasa

Minister - Housing, Construction and Cultural affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Hambantota district

0472238011/0472238010

SUMMARY

#87

Overall Rank

#35

Party Rank

66

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 42
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 35
262-7 (2018-08-09) Oral Contribution Page 33
262-7 (2018-08-09) Question by Private Notice – Response Page 32
262-6 (2018-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 33
262-6 (2018-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 33
262-6 (2018-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 33
262-6 (2018-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
258-7 (2018-02-21) Petitions
Page 6
258-7 (2018-02-21) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1967-01-12
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Ranasinghe Premadasa
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College,Colombo Mil Hil School-London O/L &London A/L
Undergraduate: London School of Economics BSc
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0472238011/0472238010
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.