සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-30dea504f88ca8cffdebea3bfb8c8a84

Namal Rajapaksa

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Hambantota district

rajapaksa_n@parliament.lk

SUMMARY

#151

Overall Rank

#41

Party Rank

68

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-9 (2018-10-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
263-9 (2018-10-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
263-9 (2018-10-09) Point of Order - Other
Page 59
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 7
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
263-1 (2018-09-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 107
263-1 (2018-09-04) Oral Contribution Page 111
263-1 (2018-09-04) Oral Contribution Page 108
259-9 (2018-04-03) Oral Contribution Page 31
259-9 (2018-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1986-10-04
Gender: male
Family Political Engagement: Son of Mahinda, nephew of Chamal, grandson of D.A Rajapaksa
Education
School: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
Undergraduate: City University London and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone:
Email: rajapaksa_n@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.