සිංහල தமிழ் English
Medium_rambukwella-a4e54851740036ea1715a045be03bee4

Keheliya Rambukwella

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kandy district

0812201093/0812200925

SUMMARY

#147

Overall Rank

#37

Party Rank

68

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
262-3 (2018-07-19) Expunged Statement
Page 62
262-3 (2018-07-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 39
262-3 (2018-07-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 103
262-3 (2018-07-19) Expunged Statement
Page 60
262-3 (2018-07-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 91
262-3 (2018-07-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
262-3 (2018-07-19) Expunged Statement
Page 62
262-3 (2018-07-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 49
262-1 (2018-07-17) Point of Order- Technical/Procedural
Page 100

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0812201093/0812200925
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.