සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanayake

Ranjan Ramanayake

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Gampaha district

112778533 ramanayake_r@parliament.lk

SUMMARY

#158

Overall Rank

#43

Party Rank

11

Times

Participated in parliament

2

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 65
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
278-11 (2020-10-22) Expunged Statement
Page 64
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
278-11 (2020-10-22) Expunged Statement
Page 64
278-11 (2020-10-22) Point of Order - Other
Page 58
278-11 (2020-10-22) Expunged Statement
Page 65
278-11 (2020-10-22) Expunged Statement
Page 64
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 83

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-11-03
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112778533
Email: ramanayake_r@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.