සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-21a6888dd3c082db15b394c24e349f4c

Palitha Range Bandara

State Minister

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Puttalam district

0323325634 / 0323324333

SUMMARY

#100

Overall Rank

#42

Party Rank

92

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
263-12 (2018-10-12) Written Question- Response Page 10
263-12 (2018-10-12) Oral Contribution Page 12
263-11 (2018-10-11) Written Question- Response Page 6
263-11 (2018-10-11) Question by Private Notice – Response Page 27
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
263-11 (2018-10-11) Oral Contribution Page 28
263-7 (2018-09-20) Expunged Statement
Page 54

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-08-09
Gender: male
Education
School: Ananda M.V., Puththalam
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0323325634 / 0323324333
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.