සිංහල தமிழ் English
Medium_maheswaran-9cfde6d32d14fd8a847dd1b6c05e2776

Vijayakala Maheswaran

State Minister - Education

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Jaffna district

0212221877/0112363591 m.kala@gmail.com

SUMMARY

#170

Overall Rank

#71

Party Rank

23

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
261-4 (2018-06-19) Petitions
Page 9
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
257-3 (2017-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
256-3 (2017-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
253-3 (2017-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
253-3 (2017-07-06) Expunged Statement
Page 49
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 52
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 48
253-3 (2017-07-06) Expunged Statement
Page 51
253-1 (2017-07-04) Point of Order - Other
Page 122

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1972-11-23
Gender: male
Education
School: Kaarianakar Hindu College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0212221877/0112363591
Email: m.kala@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.