සිංහල தமிழ் English
Medium_welgama-b431afff8aac06c01a5c0948eb7c99fa

වෙල්ගම, කුමාර

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kalutara district

0342247099/0342243955

SUMMARY

#186

Overall Rank

#60

Party Rank

27

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-10 (2018-08-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 107
262-4 (2018-07-20) Oral Contribution Page 42
261-10 (2018-07-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
260-8 (2018-05-25) Petitions
Page 14
258-7 (2018-02-21) Written Question Page 12
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
257-8 (2017-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
255-8 (2017-10-17) Oral Contribution Page 25
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1950-05-04
Gender: male
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: St.Thomas, Mt.Lavinia
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0342247099/0342243955
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.