සිංහල தமிழ் English
Medium_wockramaratne

Jayampathy Wickramaratne

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

777885413

SUMMARY

#96

Overall Rank

#39

Party Rank

54

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
262-7 (2018-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
262-4 (2018-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
262-4 (2018-07-20) Oral Contribution Page 33
261-5 (2018-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
261-2 (2018-06-07) Petitions
Page 7
261-2 (2018-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 111
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Gender: male
Education
School: St. Sylvesters′ college
School 2: St. Anthony's College
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate: MA Public Administration - University of Peradeniya.
Professional Qualifications: PhD in Human Rights - University of Peradeniya.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 777885413
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.