සිංහල தமிழ் English
Medium_wijewardene-a0a4a4561bc08ef413dab2d6e85dae5b

Ruwan Wijewardene

State Minister - Defence

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

0112489895/0112552817

SUMMARY

#137

Overall Rank

#60

Party Rank

116

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
267-4 (2019-01-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 12
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
263-13 (2018-10-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 83
262-2 (2018-07-18) Oral Contribution Page 31
262-2 (2018-07-18) Question by Private Notice – Response Page 30
261-7 (2018-06-22) Petitions
Page 6
261-5 (2018-06-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
259-6 (2018-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
257-12 (2017-11-30) Written Question- Response Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1975-08-04
Gender: male
Family Political Engagement: Maternal great grandfather: D.S Senanayake, J.R. Jayewardene (a nephew of), Ranil Wickremesinghe (a cousin of)
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
Undergraduate: University of Sussex, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112489895/0112552817
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.