සිංහල தமிழ் English
Medium_wijewardene-a0a4a4561bc08ef413dab2d6e85dae5b

Ruwan Wijewardene

State Minister - Defence

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

0112489895/0112552817

SUMMARY

#140

Overall Rank

#62

Party Rank

96

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-6 (2018-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
257-12 (2017-11-30) Written Question- Response Page 15
257-2 (2017-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
256-5 (2017-11-14) Written Question- Response Page 22
256-4 (2017-11-13) Written Question- Response Page 17
255-5 (2017-09-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 17
255-4 (2017-09-22) Written Question- Response Page 22
255-3 (2017-09-21) Written Question- Response Page 6
255-3 (2017-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
255-3 (2017-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1975-08-04
Gender: male
Family Political Engagement: Maternal great grandfather: D.S Senanayake, J.R. Jayewardene (a nephew of), Ranil Wickremesinghe (a cousin of)
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
Undergraduate: University of Sussex, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112489895/0112552817
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.