සිංහල தமிழ் English
Medium_sf10512-d11ecfe7aa6501cc6af9724e7630a803

Sarath Fonseka

Minister - Sustainable Development, Wildlife and Regional Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

SUMMARY

#109

Overall Rank

#45

Party Rank

94

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
266-1 (2018-12-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 124
264-9 (2018-12-05) Oral Contribution Page 8
264-9 (2018-12-05) Expunged Statement
Page 9
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 10
263-8 (2018-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
263-8 (2018-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
263-8 (2018-09-21) Written Question- Response Page 9
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 56
262-7 (2018-08-09) Question by Private Notice – Response Page 40
262-7 (2018-08-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1950-12-18
Gender: male
Education
School: Madawalalanda Maha Vidyalaya (1955–1957, ) Dharmasoka College, Ambalangoda (1958–1965)
School 2: Ananda College, Colombo (1966–1969)
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.