සිංහල தமிழ் English
Medium_sf10512-d11ecfe7aa6501cc6af9724e7630a803

Sarath Fonseka

Minister - Sustainable Development, Wildlife and Regional Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

SUMMARY

#132

Overall Rank

#57

Party Rank

82

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 86
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 84
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 84
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 86
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 84
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 85
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 84
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 84
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 86
259-10 (2018-04-04) Expunged Statement
Page 84

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1950-12-18
Gender: male
Education
School: Madawalalanda Maha Vidyalaya (1955–1957, ) Dharmasoka College, Ambalangoda (1958–1965)
School 2: Ananda College, Colombo (1966–1969)
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.