සිංහල தமிழ் English
Medium_silva-57a39232b238e322757d20b2938eaef7

Harsha De Silva

Minister - Economic Reform and Public Distribution

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

112597769 / 0112862155 harsha.lirne@gmail.com

SUMMARY

#33

Overall Rank

#14

Party Rank

169

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-3 (2018-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 119
261-11 (2018-07-06) Question by Private Notice – Response Page 84
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 123
261-9 (2018-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
261-5 (2018-06-20) Petitions
Page 7
261-5 (2018-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
261-5 (2018-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
261-5 (2018-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
261-5 (2018-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-08-30
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: truman State University, USA, BA
Postgraduate: Ph.D: University of missouri, USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112597769 / 0112862155
Email: harsha.lirne@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.