සිංහල தமிழ் English
Medium_mayadunne

Chinthaka Mayadunna

Member of Parliament (MP)

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Puttalam district

711364653 chinthaka_m@parliament.lk

SUMMARY

#

Overall Rank

#55

Party Rank

1

Times

Participated in parliament

1

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1975-10-11
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 711364653
Email: chinthaka_m@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.