සිංහල தமிழ் English
Medium_mithrapala-21d7e19f27981fdb2c3f0e1b37244322

Sarathie Dushmantha

Deputy Minister

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kegalle district

362266705 / 0773724634

SUMMARY

#175

Overall Rank

#53

Party Rank

37

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-10 (2018-10-10) Written Question- Response Page 17
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
262-10 (2018-08-24) Written Question- Response Page 17
262-10 (2018-08-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
262-10 (2018-08-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
262-9 (2018-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
262-9 (2018-08-23) Written Question- Response Page 11
262-9 (2018-08-23) Oral Contribution Page 13
262-9 (2018-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1984-10-07
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 362266705 / 0773724634
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.