සිංහල தமிழ் English
Medium_fawzi-3e5a2bd48f45f6321f60f9e1bdf16be3

A. H. M. Fowzie

State Minister

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, From National List

0112699617/0112699616

SUMMARY

#157

Overall Rank

#44

Party Rank

22

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 48
258-6 (2018-02-20) Petitions
Page 6
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
253-8 (2017-07-28) Petitions
Page 5
252-6 (2017-05-25) Petitions
Page 5
252-4 (2017-05-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
250-9 (2017-02-21) Petitions
Page 7
250-5 (2017-01-27) Oral Contribution Page 36
250-4 (2017-01-26) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1937-10-13
Gender: male
Family Political Engagement: Son: Nauzer Fowzie, Member of Western Provincial Council
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0112699617/0112699616
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.