සිංහල தமிழ் English
Medium_gammanpila-0c5cd831dd79d7a713777633cd1de73d

Udaya Prabhath Gammanpila

Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14

Pivithuru Hela Urumaya (PHU) - UPFA, from the Colombo district

113357666/0113357666/0718220451

SUMMARY

#27

Overall Rank

#1

Party Rank

373

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-6 (2018-09-19) Written Question Page 9
263-6 (2018-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 12
263-6 (2018-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 12
263-4 (2018-09-07) Written Question Page 11
263-4 (2018-09-07) Written Question - Supplementary Question Page 12
263-4 (2018-09-07) Written Question - Supplementary Question Page 12
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 69
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 15
262-8 (2018-08-10) Written Question - Supplementary Question Page 13
262-8 (2018-08-10) Written Question - Supplementary Question Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-02-06
Gender: male
Education
School: Ginigathena Primary School
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: BSC, Monash University, Melbourn
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14 Pivithuru Hela Urumaya (PHU), UPFA,
Contact
Telephone: 113357666/0113357666/0718220451
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.