සිංහල தமிழ் English
Medium_appuhamy-0e832cdcc4ba4195999a6248efeb5791

Hector Appuhamy

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Puttalam district

076-8638764 / 032 2059346 / 031 2278453

SUMMARY

#86

Overall Rank

#34

Party Rank

104

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-4 (2018-09-07) Written Question - Supplementary Question Page 19
263-4 (2018-09-07) Written Question - Supplementary Question Page 19
263-4 (2018-09-07) Written Question Page 17
263-4 (2018-09-07) Written Question Page 25
263-2 (2018-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 88
262-2 (2018-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
261-10 (2018-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
261-9 (2018-07-04) Petitions
Page 7
261-9 (2018-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1961-01-11
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Bolawatta Maha Vidylaya, Waikkala
School 2: Joseph vas college wennapuwa
Undergraduate: Dip in Business management(Hong Kong)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 076-8638764 / 032 2059346 / 031 2278453
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.