සිංහල தமிழ் English
Medium_appuhamy-0e832cdcc4ba4195999a6248efeb5791

Hector Appuhamy

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Puttalam district

076-8638764 / 032 2059346 / 031 2278453

SUMMARY

#80

Overall Rank

#33

Party Rank

126

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-6 (2019-06-28) Petitions
Page 5
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
270-15 (2019-04-01) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1961-01-11
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Bolawatta Maha Vidylaya, Waikkala
School 2: Joseph vas college wennapuwa
Undergraduate: Dip in Business management(Hong Kong)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 076-8638764 / 032 2059346 / 031 2278453
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.