සිංහල தமிழ் English
Medium_jayakodi-26ad6c28eb23f8e403550a4e38977814

Sisira Jayakody

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Gampaha district

0773073518/ 0112910668

SUMMARY

#77

Overall Rank

#16

Party Rank

113

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 27
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
272-6 (2019-06-28) Expunged Statement
Page 28
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
271-12 (2019-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
271-5 (2019-05-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
271-5 (2019-05-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1965-11-02
Gender: male
Education
School: Kelaniya Maha Vidyalaya
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate: LLB - University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0773073518/ 0112910668
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.