සිංහල தமிழ் English
Medium_jayawardhane-7f6ced8c414a68384684fa28756c6b6f

Lucky Jayawardana

State Minister - City Planning, Water Supply and Higher Education

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kandy district

813839277

SUMMARY

#76

Overall Rank

#31

Party Rank

159

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-1 (2018-09-04) Petitions
Page 76
263-1 (2018-09-04) Oral Contribution Page 75
262-6 (2018-08-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
262-6 (2018-08-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
262-6 (2018-08-08) Written Question- Response Page 23
262-5 (2018-08-07) Petitions
Page 10
262-3 (2018-07-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 76
262-2 (2018-07-18) Petitions
Page 16
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 38
261-4 (2018-06-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1953-12-27
Gender: male
Family Political Engagement: Uncle, D B Wijetunga (former President) - Distant Related
Education
School: Katugasthota Rahula Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 813839277
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.