සිංහල தமிழ் English
Medium_colonna-2bd7586b17d3671ca1743e9856a82749

Nalaka Prasad Kolonne

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Polonnaruwa district

SUMMARY

#211

Overall Rank

#82

Party Rank

15

Times

Participated in parliament

4

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-5 (2018-08-07) Petitions
Page 10
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
256-7 (2017-11-16) Petitions
Page 6
255-7 (2017-10-09) Petitions
Page 7
253-6 (2017-07-26) Petitions
Page 8
252-2 (2017-05-04) Petitions
Page 7
251-12 (2017-04-07) Oral Contribution Page 6
251-11 (2017-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 20
251-2 (2017-03-08) Petitions
Page 16
248-5 (2016-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1975-12-22
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Royal College, Polonaruwa
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.