සිංහල தமிழ் English
Medium_cabraal

Ajith Nivard Cabraal

State Minister - Money and Capital Market and State Enterprise Reforms

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), From National List

112484867 ajith_nc@parliament.lk

SUMMARY

#5

Overall Rank

#2

Party Rank

100

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-5 (2020-10-06) Question by Private Notice – Response Page 32
278-5 (2020-10-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
278-5 (2020-10-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 30
278-4 (2020-09-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
278-4 (2020-09-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
278-4 (2020-09-25) Written Question- Response Page 16
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
278-3 (2020-09-24) Oral Contribution Page 30
278-3 (2020-09-24) Question by Private Notice – Response Page 28

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1954-12-14
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 112484867
Email: ajith_nc@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.