සිංහල தமிழ் English
Medium_viraj-e550adf108c0d7a948843ea061f461bd

Akila Viraj Kariyawasam

Minister - Education

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kurunegala district

0372284244/0372282444 akilakariya@gmail.com

SUMMARY

#30

Overall Rank

#12

Party Rank

459

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-3 (2019-06-20) Oral Contribution Page 10
272-1 (2019-06-18) Petitions
Page 79
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
271-3 (2019-05-07) Question by Private Notice – Response Page 12
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 26
271-3 (2019-05-07) Oral Contribution Page 12
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
270-10 (2019-03-25) Oral Contribution Page 10
270-10 (2019-03-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
270-10 (2019-03-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1973-05-23
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School: Kuliyapitiya Madya Maha Vidyalaya, Kuliyapitiya
Undergraduate: B.A. , University of Colombo
Postgraduate: LLB, Open University of Sri Lanka
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0372284244/0372282444
Email: akilakariya@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.