සිංහල தமிழ் English
Medium_ali-540b310cb7b530d4f2fa37adad11b0c9

Ameer Ali Shihabdeen

State Minister

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

All Ceylon Muslim Congress (ACMC) - UNFGG, from the Batticaloa district

0652257303/0112588097

SUMMARY

#141

Overall Rank

#4

Party Rank

56

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-10 (2018-08-24) Written Question- Response Page 16
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 75
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 60
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 114
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
256-6 (2017-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
256-6 (2017-11-15) Written Question- Response Page 17
255-3 (2017-09-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
255-2 (2017-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1961-12-20
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d All Ceylon Muslim Congress (ACMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0652257303/0112588097
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.