සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthamage-da0d075dee005d734b80e6811d00f333

Ananda Aluthgamage

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kandy district

812386878 / 0773026239

SUMMARY

#64

Overall Rank

#28

Party Rank

196

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-6 (2019-06-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
272-4 (2019-06-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 94
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
272-4 (2019-06-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 85
272-4 (2019-06-21) Point of Order - Other
Page 24
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question Page 84
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question Page 84
272-1 (2019-06-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 149

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-04-24
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: Cousin - Mahindananda Aluthgamage (late minister)
Education
School: Giraulla Central College, Navalapitiya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 812386878 / 0773026239
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.