සිංහල தமிழ் English
Medium_kumara-d0ea20d0cdb795826e567e3c8185b97f

Anura Kumara Dissanayake

Member of Parliament (MP)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), from the Colombo district

0112177005 / 0112177013 anuradisanayake@gmail.com

SUMMARY

#1

Overall Rank

#1

Party Rank

792

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-9 (2019-07-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 63
272-9 (2019-07-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 57
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 77
272-9 (2019-07-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55
272-9 (2019-07-11) Point of Order - Other
Page 64
272-8 (2019-07-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 11
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution - Core Statements Page 30
272-8 (2019-07-10) Prime Ministers Question Page 9
272-8 (2019-07-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 Page 13
272-8 (2019-07-10) Expunged Statement
Page 32

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-11-24
Gender: male
Education
School: Thambuththegama Central College, Anuradhapura
Undergraduate: BSc- Physics, University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 Janatha Vimukthi Peramuna (JVP),
Contact
Telephone: 0112177005 / 0112177013
Email: anuradisanayake@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.