සිංහල தமிழ் English
Medium_ranathunga-cba7b3b635b10fac3fa9779bed17944f

Arjuna Ranatunga

Member of Parliament (MP)

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

Democratic National Movement (DNM) - UNFGG, from the Gampaha district

0342226600 / 0112827979

SUMMARY

#101

Overall Rank

#2

Party Rank

127

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 19
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 18
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 18
274-4 (2019-09-06) Question by Private Notice – Response Page 18
274-4 (2019-09-06) Question by Private Notice – Response Page 18
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 19
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 102
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 102
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution - Core Statements Page 8
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-12-01
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Rejie Ranatunga/MP
Education
School: Bandaranayake MV, Gampaha
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 Democratic National Movement (DNM), UNFGG,
Contact
Telephone: 0342226600 / 0112827979
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.