සිංහල தமிழ் English
Medium_abeysinghe

Ashok Abeysinghe

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Kurunegala district

372234223 / 372234223 abeysinghe_a@parliament.lk

SUMMARY

#30

Overall Rank

#14

Party Rank

40

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 31
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 9
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
278-10 (2020-10-21) Oral Contribution Page 22
278-9 (2020-10-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 117
278-8 (2020-10-09) Petitions
Page 5
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 14
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
278-4 (2020-09-25) Oral Contribution Page 30
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1956-10-09
Gender: male
Education
School: Mayurapada Central College - Narammala
School 2: St.Anna College - Kurunegala
School 3: Isipathana College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 372234223 / 372234223
Email: abeysinghe_a@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.