සිංහල தமிழ் English
Medium_abeysinghe

Ashoka Abeysinghe

State Minister - Transport and Civil Aviation

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kurunegala district

0372234223 / 0372234333 / 0777916533 aakurunagala2018@gmail.com

SUMMARY

#50

Overall Rank

#22

Party Rank

190

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
266-1 (2018-12-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 142
264-6 (2018-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
263-12 (2018-10-12) Written Question- Response Page 20
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
263-9 (2018-10-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
263-4 (2018-09-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
263-4 (2018-09-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
263-4 (2018-09-07) Oral Contribution Page 10
263-4 (2018-09-07) Written Question- Response Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1956-05-10
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: none
Education
School: Mayurapada Central College - Narammala
School 2: St.Anna College - Kurunegala
School 3: Isipathana College
Undergraduate:
Postgraduate: NA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0372234223 / 0372234333 / 0777916533
Email: aakurunagala2018@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.