සිංහල தமிழ் English
Medium_abeysinghe

Ashoka Abeysinghe

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kurunegala district

0372234223 / 0372234333 / 0777916533 aakurunagala2018@gmail.com

SUMMARY

#48

Overall Rank

#22

Party Rank

206

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 31
272-6 (2019-06-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
272-6 (2019-06-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
272-2 (2019-06-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
272-2 (2019-06-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
272-2 (2019-06-19) Written Question- Response Page 13
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1956-05-10
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: none
Education
School: Mayurapada Central College - Narammala
School 2: St.Anna College - Kurunegala
School 3: Isipathana College
Undergraduate:
Postgraduate: NA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0372234223 / 0372234333 / 0777916533
Email: aakurunagala2018@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.