සිංහල தமிழ் English
Medium_marasinghe-7dc4747998bb14f987c24f7f87272ef4

Ashu Marasinghe

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

SUMMARY

#22

Overall Rank

#8

Party Rank

275

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
267-6 (2019-01-23) Expunged Statement
Page 31
267-6 (2019-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
267-5 (2019-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67
267-3 (2019-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
267-2 (2019-01-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
267-2 (2019-01-09) Oral Contribution Page 8
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
265-2 (2018-12-19) Expunged Statement
Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-05-25
Gender: male
Education
School: Ananda Collage, Colombo
Undergraduate: Bsc. Phisical / University of Colombo
Postgraduate: Master in Computer Engineering AiZu /Japan
Professional Qualifications: Ph.D C Japan Society for Promotion of Science / Post Doctoral Fellowship
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.