සිංහල தமிழ் English
Medium_himi-934fa8b0b63edc02a8e6d3b795abc187

Athuraliye Rathana Thero

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

Jathika Hela Urumaya (JHU) - UNFGG, From National List

0112882198/0333338950

SUMMARY

#96

Overall Rank

#2

Party Rank

59

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 60
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 61
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 60
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 60
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 60
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 63

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-10-10
Gender: male
Education
School: Randombe Sangaraja Piriwena, Ambalangoda
School 2: Pinwatta Piriwena, Panadura
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate: Master in Philosophy
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e Jathika Hela Urumaya (JHU), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112882198/0333338950
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.