සිංහල தமிழ் English
Medium_himi-934fa8b0b63edc02a8e6d3b795abc187

Athuraliye Rathana Thero

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

Jathika Hela Urumaya (JHU) - UNFGG, From National List

0112882198/0333338950

SUMMARY

#101

Overall Rank

#2

Party Rank

39

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 59
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 21
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 46
256-7 (2017-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
255-9 (2017-10-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 93
255-9 (2017-10-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 90
252-9 (2017-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
252-4 (2017-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
251-13 (2017-04-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-10-10
Gender: male
Education
School: Randombe Sangaraja Piriwena, Ambalangoda
School 2: Pinwatta Piriwena, Panadura
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate: Master in Philosophy
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e Jathika Hela Urumaya (JHU), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112882198/0333338950
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.