සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardhana

Bandula Gunawardana

Minister - Trade

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Colombo district

112199500 gunawardane_b@parliament.lk

SUMMARY

#10

Overall Rank

#3

Party Rank

86

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 117
278-9 (2020-10-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 117
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 121
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
278-7 (2020-10-08) Question by Private Notice – Response Page 37
278-7 (2020-10-08) Written Question- Response Page 16

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1953-03-16
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 112199500
Email: gunawardane_b@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.