සිංහල தமிழ் English
Medium_bandargigoda-7a1ef44a273d67f9c1ffa70945c170be

Bandula Lal Bandarigoda

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Galle district

0917200736 / 0777907323 bandulalalbandarigoda@gmail.com

SUMMARY

#61

Overall Rank

#25

Party Rank

77

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
262-2 (2018-07-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
262-1 (2018-07-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
261-9 (2018-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
261-3 (2018-06-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
260-9 (2018-06-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 119
260-9 (2018-06-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 98
260-6 (2018-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
260-5 (2018-05-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
259-10 (2018-04-04) Point of Order - Other
Page 115
259-7 (2018-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-03-21
Gender: male
Education
School: G/Weliwitiya Maha Vidyalaya
School 2: G/Nagoda Royal College
Undergraduate: LLB(Reading)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0917200736 / 0777907323
Email: bandulalalbandarigoda@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.