සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnayake-1db6a039b2a4cc10f6cbb4d71b7a1513

Bimal Rathnayaka

Member of Parliament (MP)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), From National List

112785612 / 0773111226 / 0772220131 bimals@yahoo.com

SUMMARY

#3

Overall Rank

#2

Party Rank

463

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-5 (2018-05-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
260-5 (2018-05-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
260-4 (2018-05-11) Oral Contribution Page 12
260-3 (2018-05-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 12
260-1 (2018-05-08) Oral Contribution Page 53
259-12 (2018-04-06) Written Question - Supplementary Question Page 12
259-12 (2018-04-06) Written Question - Supplementary Question Page 11
259-12 (2018-04-06) Written Question Page 11
259-11 (2018-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
259-11 (2018-04-05) Oral Contribution Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1973-03-28
Gender: male
Education
School: Tangalle Primary College, Tangalle
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate: Civil Engineering, University of Moratuwa(Incomplete)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 Janatha Vimukthi Peramuna (JVP),
Contact
Telephone: 112785612 / 0773111226 / 0772220131
Email: bimals@yahoo.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.