සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnayake-1db6a039b2a4cc10f6cbb4d71b7a1513

Bimal Rathnayaka

Member of Parliament (MP)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), from the Gampaha district

112785612 / 0773111226 / 0772220131 bimals@yahoo.com

SUMMARY

#2

Overall Rank

#2

Party Rank

748

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 17
274-10 (2019-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 119
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
274-9 (2019-10-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 13
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 7
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 7
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1973-03-28
Gender: male
Education
School: Tangalle Primary College, Tangalle
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate: Civil Engineering, University of Moratuwa(Incomplete)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 Janatha Vimukthi Peramuna (JVP),
Contact
Telephone: 112785612 / 0773111226 / 0772220131
Email: bimals@yahoo.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.