සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha

Chamal Rajapaksa

Minister - Irrigation and State Minister of Internal Security, Home Affairs and Disaster Management

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Hambantota district

112871324 / 472257030 rajapaksa_c@parliament.lk

SUMMARY

#35

Overall Rank

#13

Party Rank

81

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 111
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 93
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 111
278-9 (2020-10-20) Written Question- Response Page 92
278-9 (2020-10-20) Written Question- Response Page 110
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 93
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
278-8 (2020-10-09) Oral Contribution Page 22
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1942-10-30
Gender: male
Education
School: Richmond College, Galle
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 112871324 / 472257030
Email: rajapaksa_c@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.