සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesiri

Chaminda Wijesiri

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Badulla district

572221440 / 572232037 wijesiri_c@parliament.lk

SUMMARY

#9

Overall Rank

#6

Party Rank

128

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 23
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 9
278-8 (2020-10-09) Oral Contribution Page 22
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 9
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 21
278-8 (2020-10-09) Written Question Page 8
278-8 (2020-10-09) Written Question Page 19
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1980-08-04
Gender: male
Education
School: St. Thomas College, Bandarawela
Undergraduate: Management Diploma, Sri Jayawardenapura University
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 572221440 / 572232037
Email: wijesiri_c@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.