සිංහල தமிழ் English
Medium_weerakkody-2d05123b586968aaa3550eb03cf88cae

Chandima Weerakkody

Minister

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Galle district

0912223228/ 0112773006

SUMMARY

#127

Overall Rank

#34

Party Rank

125

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-5 (2019-06-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 53
272-3 (2019-06-20) Point of Order - Other
Page 43
272-2 (2019-06-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 27
272-2 (2019-06-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 27
272-1 (2019-06-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 111
272-1 (2019-06-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 154
272-1 (2019-06-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 147
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 145
271-10 (2019-05-24) Oral Contribution Page 7
271-10 (2019-05-24) Oral Contribution Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-05-23
Gender: male
Education
School: Nalanda College,Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0912223228/ 0112773006
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.