සිංහල தமிழ் English
Medium_gajadeera-8b82465e069f1dcd94c0292f9e432bb6

Chandrasiri Gajadeera

Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542

Communist Party of Sri Lanka (CPSL) - UPFA, from the Matara district

412230829

SUMMARY

#54

Overall Rank

#1

Party Rank

131

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
261-2 (2018-06-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 42
261-2 (2018-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
261-2 (2018-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
261-2 (2018-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
260-9 (2018-06-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 116
260-8 (2018-05-25) Oral Contribution Page 35
260-6 (2018-05-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
260-4 (2018-05-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
260-4 (2018-05-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 23
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1946-02-26
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School:
Undergraduate: BA, University of Sri Jayawardenepura
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542 Communist Party of Sri Lanka (CPSL), UPFA,
Contact
Telephone: 412230829
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.