සිංහල தமிழ் English
Medium_nirmalanathan

Charles Nirmalanathan

Member of Parliament (MP)

Icon_itak

Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK), from the Vanni district

232223828 charles_n@parliament.lk

SUMMARY

#22

Overall Rank

#2

Party Rank

55

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 145
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 98
278-9 (2020-10-20) Written Question Page 98
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 16
278-8 (2020-10-09) Written Question Page 15
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question Page 17
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 15
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 14
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1975-11-24
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK),
Contact
Telephone: 232223828
Email: charles_n@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.