සිංහල தமிழ் English
Medium_gamage-3ececda542846b7c13b9c1577a033e17

Daya Gamage

Minister - Labour, Trade Union relations and Social Empowerment

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Ampara district

0112764221/0112765977 daya@mpisrilanka.com

SUMMARY

#123

Overall Rank

#51

Party Rank

92

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-6 (2018-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
257-14 (2017-12-05) Petitions
Page 6
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
257-5 (2017-11-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
257-5 (2017-11-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 61
256-4 (2017-11-13) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
256-4 (2017-11-13) Written Question- Response Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-09-15
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: Wife -Anoma gamage
Education
School: Ananda College, Colombo (OL & AL Failed)
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112764221/0112765977
Email: daya@mpisrilanka.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.