සිංහල தமிழ் English
Medium_wedaarachchi-ba2db0e2d4993c0e4928a49cb2b3aae9

Dilip Wedaarachchi

State Minister - Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural Economic Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Hambantota district

472242301

SUMMARY

#152

Overall Rank

#64

Party Rank

58

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
263-5 (2018-09-18) Written Question- Response Page 25
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
262-6 (2018-08-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
262-6 (2018-08-08) Written Question- Response Page 15
262-6 (2018-08-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
262-5 (2018-08-07) Written Question- Response Page 26
262-5 (2018-08-07) Oral Contribution Page 27
262-5 (2018-08-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-05-02
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Tangalle Primary College/Rahula V.
School 2: Netolpitiya Gamunu V./ St. Micle College, Batticaloa
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 472242301
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.