සිංහල தமிழ் English
Medium_wedaarchchi

Dilip Wedaarachchi

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Hambantota district

472242301 / 472244302 wedaarachchi_d@parliament.lk

SUMMARY

#222

Overall Rank

#43

Party Rank

0

Times

Participated in parliament

0

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-02-05
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 472242301 / 472244302
Email: wedaarachchi_d@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.