සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

Dinesh Gunawardena

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

Mahajana Eksath Peramuna (MEP) - UPFA, from the Colombo district

0112842209/ 0112854485

SUMMARY

#11

Overall Rank

#1

Party Rank

627

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-6 (2019-06-28) Oral Contribution - Core Statements Page 9
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
272-5 (2019-06-27) Oral Contribution Page 8
272-4 (2019-06-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
272-1 (2019-06-18) Oral Contribution Page 106
271-13 (2019-06-07) Petitions
Page 7
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
271-12 (2019-06-06) Oral Contribution Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-02
Gender: male
Family Political Engagement: Father: Philip Gunawardena, former Minister
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Diploma in International Business, Nijenrode Business University, Netherlands
Postgraduate: BBA in Business Administration and International Transport, University of Oregon, USA.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b Mahajana Eksath Peramuna (MEP), UPFA,
Contact
Telephone: 0112842209/ 0112854485
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.