සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

Dinesh Gunawardena

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

Mahajana Eksath Peramuna (MEP) - UPFA, from the Colombo district

0112842209/ 0112854485

SUMMARY

#9

Overall Rank

#1

Party Rank

498

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-7 (2018-05-24) Oral Contribution Page 7
260-5 (2018-05-22) Oral Contribution Page 15
260-4 (2018-05-11) Oral Contribution Page 13
260-4 (2018-05-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
260-4 (2018-05-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 8
260-4 (2018-05-11) Oral Contribution Page 15
260-4 (2018-05-11) Oral Contribution Page 7
260-2 (2018-05-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 19
260-2 (2018-05-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 6
260-1 (2018-05-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-06
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b Mahajana Eksath Peramuna (MEP), UPFA,
Contact
Telephone: 0112842209/ 0112854485
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA