සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

Dinesh Gunawardhane

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

Mahajana Eksath Peramuna (MEP) - UPFA, from the Colombo district

0112842209/ 0112854485

SUMMARY

#10

Overall Rank

#1

Party Rank

488

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 22
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 30
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 24
259-6 (2018-03-21) Question by Private Notice Page 23
259-4 (2018-03-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
259-4 (2018-03-09) Oral Contribution Page 13
259-3 (2018-03-08) Oral Contribution Page 22
259-3 (2018-03-08) Oral Contribution Page 18
259-3 (2018-03-08) Written Question Page 15
259-3 (2018-03-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-06
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b Mahajana Eksath Peramuna (MEP), UPFA,
Contact
Telephone: 0112842209/ 0112854485
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA