සිංහල தமிழ் English
Medium_sarvanapavan-32b7b4533169136d3e688325e98f5712

E. Saravanapavan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

0213215292/0113443135

SUMMARY

#74

Overall Rank

#8

Party Rank

44

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 108
258-5 (2018-02-19) Priviledges
Page 23
257-18 (2017-12-09) Point of Order - Other
Page 55
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
257-6 (2017-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1953-12-15
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0213215292/0113443135
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.