සිංහල தமிழ் English
Medium_gunasekara-6dc50a99efb2d709d5887235e0d9850a

Edward Gunasekara

Deputy Minister - Lands and Parliamentary Reforms and Chief Government Whip

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

112294040 edwardguna@gmail.com

SUMMARY

#100

Overall Rank

#41

Party Rank

91

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
271-12 (2019-06-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
269-3 (2019-03-07) Expunged Statement
Page 87
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
265-2 (2018-12-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 24
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 25
264-6 (2018-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1953-07-05
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Nalanda Central College, Minuwangoda
School 2: Stafford International School
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112294040
Email: edwardguna@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.