සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramarathna

Eran Wickramaratne

State Minister - Finance and Mass Media

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112513795/0113188950

SUMMARY

#13

Overall Rank

#3

Party Rank

310

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-4 (2019-07-26) Written Question- Response Page 22
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
273-1 (2019-07-23) Written Question- Response Page 92
273-1 (2019-07-23) Written Question- Response Page 96
273-1 (2019-07-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 93
273-1 (2019-07-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 92
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 20
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 71
272-9 (2019-07-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 32

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-10-21
Gender: male
Education
School: Royal College,Colombo
Undergraduate: University of London BSc
Postgraduate: University Of London MSc
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112513795/0113188950
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.